OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI GMIN WYZNANIOWYCH ZWIĄZKU WYZNANIOWYEGO „WYZNAWCY SŁOŃCA”

Data publikacji: 26/03/2021

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lutego 2021 r. Rada Pierwszych oraz Naczelny Pierwszy Związku Wyznaniowego „Wyznawcy Słońca” (wpisanego do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych poz. 176) podjęli uchwały o likwidacji niżej wymienionych Gmin Wyznaniowych. Gmina Wyznaniowa Warszawa – Zachód, ul. 1 Maja 4, 02-495 Warszawa, NIP 1182186085, Regon 381801199 – …

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI GMIN WYZNANIOWYCH ZWIĄZKU WYZNANIOWYEGO „WYZNAWCY SŁOŃCA” Czytaj …