Zapraszamy

do prowadzenia własnej działalności misyjnej lub zaangażowania się do działalności świeckiej.

„Wyznawcy Słońca”

Nasz Związek wyznaniowy to nowoczesna, panteistyczna organizacja religijna, działająca w oparciu o Ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Założyliśmy ją, aby umożliwić każdemu działanie zgodne z jego Misją w szacunku do innych ludzi i Natury. Jeśli nasze wartości, takie jak panteizm, rozwój, kreacja czy empatia są Tobie bliskie, proponujemy prostą ścieżkę, w której możesz rozpocząć własną działalność misyjną, aby realizować Siebie.

Scroll to Top