Zostań Osobą Duchowną

Misjonarstwo jest wewnętrznym stanem bycia. Samoistnym duchowym przeobrażeniem w kierunku zjednoczenia z Naturą.

Co dostajesz?

  • pogłębiasz swoją życiową Misję;
  • wzmacniasz własną ścieżkę zawodową;
  • stajesz się pełnoprawną osobą duchowną w Polsce;
  • dostajesz nowe możliwości funkcjonowania w systemie;
  • oferujemy Ci konkretne narzędzia Związku Wyznaniowego Wyznawcy Słońca;
  • możesz prowadzić swoją działalność gospodarczą oraz misyjną na zasadach wewnętrznych.

Jak zostać Duchownym Misjonarzem/Duchowną Misjonarką?