Gmina Wyznaniowa Gdańsk

adres do korespondencji:
Wocławy 10s

83-020 Cedry Wlk

adres e-mail: biuro@gminawyznaniowagdansk.pl

Przełożony Gminy: Sol Robert Wolak