Gmina Wyznaniowa Górki Wielkie

realizuje cele statutowe Wyznawców Słońca zgodnie z naturalnym cyklem solarnym i lunarnym.

Za swoją misję i cel obrała sobie dbałość o przyrodę w najbliższej okolicy (Beskid Śląski). Gmina aktywnie działa na rzecz ochrony Góry Zebrzydka (pasmo Baraniej Góry). Duchowni i sympatycy GW biorą także udział w akcjach zimowego dokarmiania dzikich zwierząt zamieszkujących te okolice. Gmina zorganizowała także akcję sprzątania terenu wokół pomnika przyrody, Dębu Szypułkowego, umiejscowionego na terenie GW.

Ceremonie i rytuały, zgodne ze Świętym Pismem Wyznawców Słońca Vade Mecum, które są regularnie kultywowane w GW Górki Wielkie, to m.in.:

Medytacje, Obserwacja Cyklu Lunarnego i Solarnego, Boso chodzenie, Ceremonia herbaciana, Świadome odżywianie, Oddawanie Czci Przodkom, Muzyka i Śpiew.

Sol Arkadiusz Follert
ul. Żurówka 43 43-430 Górki Wielkie

Gmina Wyznaniowa Górki Wielkie

Scroll to Top