Gmina Wyznaniowa Szklarska Poręba

realizuje cele statutowe Wyznawców Słońca zgodnie z naturalnym cyklem solarnym i lunarnym oraz życiem wg praw Natury.

Główną misją Gminy wyznaniowej jest opieka nad zachowanymi pozostałościami dawnego cmentarza Czcicieli Światła w Szklarskiej Porębie. Wyznawcy Słońca zawdzięczają swe korzenie właśnie im.
Czciciele Światła była to grupa wolnomyślicieli działających na tym terenie przed II Wojną Światową, która kierowała się racjonalnym podejściem do świata i wiedziała, że miłość do Natury oraz symbiotyczne współistnienie z Nią to jedyna i najlepsza forma życia dla człowieka. Swe wierzenia, Czciciele Światła skupiali wokół kultu Słońca i światła, ale także czerpali z tradycji starogermańskich, chrześcijańskich oraz religii wschodnich.

Teren cmentarza zajmuje powierzchnię 1419 m kw. i jest położony w obrębie Szklarskiej Poręby Dolnej. Działał on od 1929 roku, a do czasów obecnych pozostały na nim tylko fragmenty dwóch nagrobków, które należały do Marthy Schon i Hermanna Friede, wieloletnich mieszkańców tego miasta. Do lat 60-tych XX wieku na terenie cmentarza znajdowało się także kolumbarium z urnami, które zostało rozebrane w tamtych czasach. Co ciekawe, historia Czcicieli Światła oraz tego cmentarza nie jest powszechnie znana. Nekropolia nie widnieje w spisie zabytków, mimo że stanowi ona bardzo ciekawy i istotny artefakt związany z historią Szklarskiej Poręby i jej mieszkańców oraz tego fragmentu Dolnego Śląska.
Ze względu na historyczną wartość oraz istotny wpływ na powstanie ZWWS, Gmina wyznaniowa Szklarska Poręba oraz Rada Pierwszych pragną dołożyć starań, aby miejsce cmentarza Czcicieli Światła zostało zabezpieczone oraz mogło stanowić istotne i ciekawe miejsce na mapie miasta i regionu. Docelowo, teren cmentarza zostanie uprzątnięty i udostępniany odwiedzającym. Wszelkie prace prowadzone na terenie cmentarza są konsultowane z Urzędem Miasta Szklarska Poręba. W planie rewitalizacji miejsca są m.in. montaż ławek, solarów, a także otoczenie opieką konserwatorską pozostałości płyt nagrobnych oraz postawienie tablicy informacyjnej na temat tego istotnego dla Wyznawców Słońca miejsca kultu. W prace rewitalizacyjne jest zaangażowana Gmina Wyznaniowa Warszawa Wesoła, wypełniając tym samym Art. 6 pkt 1 ust. 5 Statutu ZWWS.

Każda osoba wolnej woli może wesprzeć misję Gminy zarówno wolnymi datkami, jak i wkładem pracy własnych rąk. W tym celu prosimy o kontakt z Przełożonym Gminy Szklarska Poręba, Solem Arturem Klemczakiem.

Sol Artur Klemczak
ul. Karłowicza 2/165 58-506 Jelenia Góra

Gmina Wyznaniowa Szklarska Poręba

Scroll to Top