Gmina Wyznaniowa Warszawa Bielany

koncentruje się przede wszystkim na działalności dobroczynnej na rzecz ludności cywilnej na Ukrainie. Członkowie Komitetu Gminy prowadzą aktywną działalność nakierowaną na pozyskanie wszelkich środków, które mogą wspierać osoby poszkodowane wojną za naszą wschodnią granicą. Przedstawiciele Gminy organizują przewozy darów, a także sami uczestniczą w ich dowozie do miejsce przeznaczenia, m.in. do miasta Ivanofrankovsk.

Komitet Gminy Wyznaniowej, do realizacji celów statutowych, powołał fundację Clair Foundation:

http://www.clairfoundation.org

Sol Kacper Wiśniewski
ul. Linotypowa 13 01-935 Warszawa

Gmina Wyznaniowa Warszawa Bielany

Scroll to Top