Gmina Wyznaniowa Warszawa Wesoła

realizuje cele statutowe Wyznawców Słońca zgodnie  z naturalnym cyklem solarnym i lunarnym.

Misją Gminy wyznaniowej jest szeroko pojęte dbanie, energetyczna asymilacja i w konsekwencji zachowanie dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą. Jest ona  realizowana poprzez warsztat rzemiosł, w którym:

  • przenika się nauka i rozumienie materii jako świętego daru od Natury;
  • dokonuje się misterium przemiany materii w połączeniu z procesem duchowym;
  • bardzo ważnym aspektem jest uwzględnienie ekologii w pracach warsztatowych;
  • dokonuje się ofiarowanie Naturze własnej energii pracy jako akt podziękowania.

Jest to także miejsce pokoju, poznawania i rozumienia siebie poprzez wspólną pracę. W Gminie wyznaniowej prowadzą bowiem swoje misje obok siebie Polacy, Ukraińcy i Rosjanie. Po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Gmina chce zaangażować się w odbudowę miejsc sakralnych i świątyń.

W warsztacie rzemiosł:

  • tworzy się i odtwarza instrumenty muzyczne ( głównie szamańskie ) z obszarów  kultury słowiańskiej;
  • tworzy się i kontynuuje tradycje ornamentyki słowiańskiej i jej znaczenia duchowego;
  • modyfikuje się i tworzy stroje i ubiory z ornamentyką i krojem słowiańskim;
  • tworzy się i modyfikuje runy oraz amulety używane na terenach Polski, Rosji i Ukrainy od czasu prasłowian do dnia dzisiejszego;
  • kontynuuje się energetyczną siłę i moc ukrytą  w prastarej tradycji żeńskiej mocy „baby szeptuchy” z terenów północnej Rosji.

Gmina wyznaniowa opiekuje się także Świątynią, która jest zarówno miejscem kultu i spotkań społeczności Gminy wyznaniowej, ale także miejscem, w którym prowadzone są działania charytatywno – opiekuńcze. W Świątyni jest udzielana pomoc uchodźcom, głównie kobietom i dzieciom, którzy uciekli z terenów Ukrainy objętych konfliktem zbrojnym. Są tam także organizowane warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Są to niezwykle ważne spotkania, których celem jest praca nad eliminacją barier narodowościowych, a co za tym idzie wykluczeniem. Język sztuki jest językiem ponad narodowościowym, nie znającym granic oraz barier językowych.

Jedną z misji Gminy wyznaniowej Warszawa Wesoła jest także czynne zaangażowanie w prace renowacyjne na terenie cmentarza Czcicieli Światła w Szklarskiej Porębie.

 

Ceremonie i rytuały, zgodne ze Świętym Pismem Wyznawców Słońca Vade Mecum, które są regularnie kultywowane w GW, to m.in.:

Medytacje, Rozmowy z Materią – Darem Ziemi, Libacja dziękczynna, Przemiana Duch-Energia-Materia, Obserwacja Cyklu Lunarnego i Solarnego, Powitanie wschodu Słońca, Ablucja, Boso chodzenie, Zdrawice, Obiaty, Ceremonia herbaciana, Ceremonia Kakao, Oddawanie Czci Przodkom, Muzyka i Śpiew, Świadome odżywianie, Ekolekcje.

Gmina kładzie szczególny nacisk na zgodność procesów tworzenia i przemiany materii z jej naturalnym cyklem, poprzez mistyczne zrozumienie jej budowy i chwilowe zatrzymanie Entropii, w uważnym i świadomym procesie tworzenia i zrozumienia jego konsekwencji dla Natury.

Czyni to poprzez edukację, medytację i codzienną żmudną praktykę.

Sol Marcin Muszyński
ul. Mokotowska 15a/1b 00-640 Warszawa

Gmina Wyznaniowa Warszawa Wesoła

Scroll to Top