Słoneczny Sekretariat

Sekretariat jest żywym kontaktem z wewnętrzną administracją Wyznawców Słońca. Jego rolą jest codzienna współpraca z Naczelnym Pierwszym oraz Radą Pierwszych, a także koordynacja działań w ramach Wyznawców Słońca, m.in. umawianie spotkań z kandydatami, przyjmowanie deklaracji od członków świeckich, zarządzanie korespondencją mailową, kontakt z Przełożonymi Gmin wyznaniowych, przyjmowanie zgłoszeń od duchowieństwa, przygotowywanie dokumentacji, udział w Zebraniach Ogólnych. 

Każdy kandydat, który pragnie wkroczyć na ścieżkę osoby duchownej ZWWS, jest umawiany na obowiązkowe spotkanie on-line w Słonecznym Sekretariacie.

Słoneczny Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-13. 

Spotkania z kandydatami są organizowane we wtorki i czwartki w godz. 9:30 - 12:00
Kontakt mailowy: sekretariat@wyznawcyslonca.ws